Val / Cst

INFANTIL
En els llibres de 4 anys i 5 anys es proposa un itinerari on s’atén de manera graduada el control i el domini de la respiració, els musicogrames i els quatre paràmetres del llenguatge musical.
PRELUDI
Preludi és una nova col·lecció, amb recursos digitals, de sis quaderns de música per a primària.
MÚSICA PRIMÀRIA
En aquesta col·lecció es treballen els blocs de continguts de música: escolta, interpretació i creació musical.
SIRINGA
El mètode de flauta Siringa pretén facilitar l’aprenentatge de la flauta dolça per a gaudir-la tant a l’aula com a casa. Està format per dos llibres de cançons i exercicis seqüenciats.

Coneix els nostres llibres:

Musicatandem.com

Musicatandem.com és la web de Tàndem edicions dedicada exclusivament als seus llibres de música.

L’objectiu d’aquesta plataforma es acompanyar els usuaris, tant mestres com alumnes, dels nostres llibres de música durant tot el curs escolar.

En qualsevol moment i des de qualsevol lloc els mestres podreu:
   • Descarregar-vos les cançons i els exercicis.
   • Accedir a la guia didàctica.
   • Descobrir les noves eines digitals dels llibres.

En qualsevol moment i des de qualsevol lloc els alumnes podreu:
   • Descarregar-vos les cançons i els exercicis.

Tot en Internet sempre a mà i sempre actualitzat.