Val / Cst

INFANTIL

En els llibres de 4 anys i 5 anys es proposa un itinerari on s’atén de manera graduada el control i el domini de la respiració, els musicogrames i els quatre paràmetres del llenguatge musical (timbre, intensitat, durada i altura).


……………………………………………………………………..
MÚSICA INFANTIL 4 ANYS
Manuela Chulvi – Nelo Sorribes
ISBN 978-84-8131-882-1
32 pàgines, una per setmana
CD amb les cançons
Conté 2 flautes de notes individual
……………………………………………………………………..
MATERIAL COMPLEMENTARI
ALUMNE/A
· Descarregar cançons
MESTRE/A
· Sol·licita cançons i exercicis
· Sol·licita guia didàctica.


Descobrir i crear frases en funció de la intensitat: fort / fluix.


Dues flautes amb una distància d’una tercera menor per a treballar el paràmetre de l’altura.


Musicogrames per a facilitar la memorització i interpretació de les cançons..


……………………………………………………………………..
MÚSICA INFANTIL 5 ANYS
Manuela Chulvi – Nelo Sorribes
ISBN 978-84-8131-926-2
32 pàgines, una per setmana
CD amb les cançons
Conté 1 flauta d’èmbol
……………………………………………………………………..
MATERIAL COMPLEMENTARI
ALUMNE/A
· Descarregar cançons
MESTRE/A
· Sol·licita cançons i exercicis
· Sol·licita guia didàctica.


Instruments de petita percussió per a treballar el timbre.


Flauta d’èmbol per a treballar l’altura i la direccionalitat del so continu.


Crear frases rítmiques per a descobrir el món de la combinatòria.